Holmegaard

Breakcumb gallery default

Holmegaard

Holmegaard Glasværk A/S, grundlagt 1825, var en virksomhed beliggende ca. ni kilometer nordøst for Næstved ved Holmegårds Mose, Fensmark, og et af Danmarks ældste glasværker. I 1985 blev det en del af fusionen Royal Copenhagen, men gik konkurs i 2008. I marts 2010 kom glasværket på tvangsauktion.

Holmegaard Glasværk er grundlagt 5. november 1825Christian Conrad Sophus lensgreve Danneskiold-Samsøe havde kort før sin død søgt om bevilling til anlægget, for derved at udnytte den Holmegaards gods tilhørende mose, men glasværket kom først i gang 2 år senere under enkegrevinde Henriette Danneskiold-Samsøe (død 1845). Indtil 1831 arbejdedes med een ovn, og der fabrikeredes udelukkende flasker. Fra 1832 fremstilledes også husholdningsglas og sidenhen både kunst- og industriglas på virksomheden. Der blev bygget en ovn til, og fabrikationen af hvidtglas optoges. I 1853 udsendte Holmegaard Glasværk et katalog med mange nye glasformer så som madeiraglaslommelærkerhyacintglaspotpourrikrukker og klukglas m.v.

Fra 1845-1886 var grundlæggerens søn, gehejmekonferensråd, lensgreve Christian Conrad Sophus lensgreve Danneskiold-Samsøe indehaver. I denne periode anlagdes 1847 Kastrup Glasværk, der atter afhændedes 1873, til dette henlagdes fabrikationen af flasker, hvorefter der på Holmegaards Glasværk kun tilvirkedes hvidtglas (fra 1895 ved 3 ovne). Omkring 1850 begyndte glasværket en import af udenlandske glasvarer for at supplere dets egen produktion. I 1857 forpagtedes Godthaab Glasværk ved Helsingør, der senere overgik til De forenede Glasværker.

Source: Wikipedia

Produkter

1
Snapseflaske
550,00 kr
1
Hyacintglas
1.100,00 kr
1
Mælkekande
600,00 kr
1
Olielamper Harnisch
475,00 kr
Ikke på lager
1
Jacob E. Bang
3.200,00 kr
Ikke på lager
1
Snapsegris
1.150,00 kr
1
Hyacint glas
600,00 kr
Ikke på lager
1
Allan Scharff papirvægt
1.400,00 kr
1
Snapsehund
1.200,00 kr
Ikke på lager
1
Snapsegris
1.100,00 kr
1
Holmegaard logo glas
750,00 kr
1
Brevpresse
400,00 kr

You need to choose options for your item

x